Ankieta

Od sierpnia w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej można spotkać ankieterów, którzy przeprowadzają badania dotyczące szlaku R-10.

Badania ankietowe prowadzone są w ramach wykonania usługi polegającej na wykonaniu opracowania naukowego dla zadania „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków trasy rowerowej R-10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”. Pytania dotyczą obecnego stanu samej ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej. Ma też sprawdzić oczekiwania użytkowników szlaku w ramach wprowadzania innowacji.

Badania będą trwały 12 miesięcy jako że ruch rowerowy na szlaku R-10 ma charakter całoroczny. Dzięki temu możliwe jest poznanie preferencji różnych użytkowników. Do tego dochodzi możliwość poznania oceny stanu szlaku w różnych porach roku.

Całym projektem kieruje doktor Mariusz Miedziński z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wszystkich miłośników turystyki rowerowej zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Link do formularza ankiety w formacie pdf (język polski).
Link do formularza ankiety w formacie pdf (język niemiecki).

Barth.Kolobrzeg.pl

Opis projektu

R10
Informacje

O projekcie

Projekt zakłada stworzenie transgranicznego produktu turystycznego poprzez wybudowanie wybranych odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10 (łącznie prawie 15km) wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami poprzez wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

 Ponadto, Kołobrzeg jako największe Uzdrowisko w Polsce oraz pozostali Partnerzy Projektu, z racji swego nadmorskiego położenia, kładą duży nacisk na inwestycje, które mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska. Turystyka rowerowa skłania do aktywnego wypoczynku, przyjaznego środowisku naturalnemu oraz jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi turystyki aktywnej. Propagowanie ekologicznej turystyki poprzez niniejszy projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności niemieckich i polskich regionów turystycznych nad Bałtykiem.

Idea stworzenia wspólnego projektu powstała podczas kurtuazyjnej wizyty burmistrza Miasta Barth w Kołobrzegu – mieście partnerskim. Wtedy to po raz pierwszy postanowiono rozpocząć przygotowania do wspólnej realizacji projektu mającego na celu budowę odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10, będących pod jurysdykcją miasta Kołobrzeg oraz miasta Barth. Od czasu wizyty partnerów z Barth w Kołobrzegu, przedstawiciele miast kontaktowali się ze sobą wielokrotnie, ustalając szczegóły projektu oraz wymieniając się doświadczeniami celem najlepszej realizacji inwestycji. Na tym etapie ustalono, iż aby zwiększyć znaczenie strategiczne inwestycji należy zaangażować dodatkowych partnerów, aby inwestycja obejmowała w szerszym wymiarze, budowę odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10. Po konsultacjach z okolicznymi gminami po stronie polskiej jak i niemieckiej, udało się zaangażować dwóch dodatkowych partnerów (Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie), którzy zobowiązali się dążyć do przygotowania inwestycji wpisujących się w projekt. Tak powstał zarys projektu.

Dnia 9 maja 2009r. Gmina Miasto Kołobrzeg, jako Partner Wiodący, złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) na lata 2007 – 2013. Pod koniec roku 2009 nadeszła pozytywna wiadomość – projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 2,4mln EURO czyli 85% wartości całej inwestycji.

Projekt spełnia cztery przesłanki jakości współpracy transgranicznej. Wszyscy Partnerzy Projektu brali udział w jego planowaniu i przygotowaniu. Projekt jest wspólnie realizowany dzięki personelowi złożonemu z reprezentantów każdego z partnerów oraz zapewnione jest wspólne finansowanie.

 

Nasz wspólny projekt to ważny krok w kierunku realizacji całego przebiegu Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10. Mamy nadzieję, że projekt stanie się przykładem dobrych praktyk dla innych gmin przez które przebiega trasa rowerowa nr 10, by któregoś dnia zrealizowane przez poszczególne gminy odcinki połączyły się w jedną całość.

Warto nadmienić, iż planowane ścieżki rowerowe uwzględniają wytyczne EuroVelo w sprawie sporządzania tras rowerowych czyli min.: zapewniają bezpieczny ruch, omijają drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego, prowadzą trasami o ciekawych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zapewniają odpowiednie oznaczenia oraz małą architekturę typu ławki, stojaki na rowery itp.